bs-logo Deusto Business School-ek argitaratua

Kanpo-merkataritza datuak. EAEko inportazioak, 2021eko II. Hiruhilekoa, mila eurotan.

EAEn berreskuratu egin dira inportazioak 2021eko bigarren hiruhilabete honetan Datacomexek argitaratutako datuen arabera. Horrela, 2020ko lehen hiruhilabetekoen gainetik kokatu dira lehenengo aldiz. Produktuak aztertuz gero, produktu Kimiko eta enegetikoen hazkundea...

Kanpo-merkataritza datuak. EAEko esportazioak, 2021eko II. Hiruhilekoa, mila eurotan.

Datacomexek argitaratutako datuen arabera, aurreko hiruhilekoarekin alderatuta…

Azalera handietako salmenta indizea, 2021eko II. Hiruhilekoa.

Euskal Estatistika Erakundeko, EUSTAT, datuek erakusten digutenez, Bizkaian eta EAEn Azalera Handietako Salmenta indizearen jarrera…

BPGaren aldakuntza lurraldeja, 2021eko II. Hiruhilekoa

Euskal Estatistika Erakundeak argitaratutako datuen arabera, aztertutako lurraldeek…

BPGa eta Industria BEGa EAEn, 2021eko II. Hiruhilekoa.

Estatistikako Euskal Institutuak (EUSTATek) argitaratutako datuen arabera, hiruhilekoen arteko terminoetan…