bs-logo Deusto Business School-ek argitaratua

Estatuaren BPGren aldakuntza, 2020ko hiruhilekoa.

Estatistikako Institutu Nazionalak argitaratutako datuen arabera, BPGaren eskariaren osagaiek susperraldia izan dutela esan daiteke, 2020ko bigarren hiruhirabetearekin alderatuz gero. Hala ere, nabarmentzekoa da urtearteko tasa negatiboa eskarian aztertutako partida...

Erregistratutako langabezia. Hileko balio absolutuak: 2020ko urria, Bizkaia, EAE eta Estatua.

SEPEk argitaratutako datuen arabera, urte-arteko termino erlatiboetan, langabezia tasak…

Gizarte-Segurantzako afiliazioak, hiruhilekoaren urtearteko tasa, 2020ko III. Hiruhilekoa

Urte arteko termino erlatiboetan, Bizkaian, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Estatuan, gizarte-segurantzako afiliazioaren tasak….

2020ko III. Hiruhilekoaren BJAko datuak, Biztanleria okupatua eta okupazio-tasa

Biztanleria okupatuaren kopuruak gora egin du aurreko hiruhilekoarekin alderatuta, bai Bizkaian zein Euskal Autonomia Erkidegoan…

Kategoria: Lan-merkatua Erregistratutako langabezia. Hileko balio absolutuak: 2020ko urria, Bizkaia, EAE eta Estatua.

Langabezian dauden pertsonen zenbatekoak behera egin du Bizkaian eta EAEn 2020ko urrian…