Genero-aldea jarduera tasan. BJA eta BAIko datuak, 2020ko III. Hiruhilabetea.

Euskal Estatitistika Erakundeak eta Estatistikako Institutu Nazionalak argitaratutako datuen arabera, Bizkaian eta EAEn jarduera tasaren genero-aldea…

Irakurri