EAEn berreskuratu egin dira inportazioak 2021eko lehenengo hiruhilabete honetan Datacomexek argitaratutako datuen arabera. Horrela, datuak ia 2020ko lehen hiruhilabearen pare kokatzen dira.

Produktuak aztertuz gero, tendentzia desberdinak daudela ikus daiteke: batzuek gorara egin dute, eta besteek beheraka.

Gune geografikoak aztertuz, nabarmentzekoak dira Afrikako eta EB-27ko inportazioen beherakada, eta Gainerako Europako eta Asiakoen gorakada.

Iturria: Datacomex. Behin behineko datuak.
Data: 2021eko ekaina.