Eustat Euskal Estatistika Erakundeak argitaratutako datuen arabera, aztertutako lurralde guztietan BPG-ak urtearteko maila negatiboan jarraitzen du. Gainera, Bizkaia izan da eragin handiena bizi izan duen lurraldea.

Iturria: EUSTAT hiruhileko datuak. Berezko taula.
Erreferentziako urtea: 2015.
Urtaroko efekturik gabeko datuak.
Data: 2021eko ekaina