Trafiko Zuzendaritza Nagusiaren datuen arabera, ibilgailuen matrikulazioak behera egin du Bizkaian eta EAEn, azken bi hiruhilabeteetan ikusitako hazkundea alde batera utziz. 2020ko lehen hiruhilekoarekin alderatuz, Ekoizpen Nazionalekoek ez ezik, behera egin dute matrikulazioek.

Iturria: DGT. Berezko taula.
Azken datua: 2021eko Maiatza.