Eustat Euskal Estatistika Erakundeak argitaratutako datuen arabera, BPG-a urtearteko maila positiboan kokatu da aztertutako lurralde guztietan. Araba izan da hazkunde handiena izan duen lurraldea.

Iturria: EUSTAT hiruhileko datuak. Berezko taula.
Erreferentziako urtea: 2015.
Urtaroko efekturik gabeko datuak.
Data: 2021eko iraila