Estatistikako Euskal Institutuak (EUSTATek) argitaratutako datuen arabera, Hiruhilekoen arteko terminoetan, sektoreko agregatuek hazkunde garrantzitsua erakutsi dute. Izan ere, bai BPGak eta bai industria BEGak aztertutako denpora tartean izandako hiruhilabete-arteko hazkunde handiena izan dute 2021eko bigarren hiruhilekoan.

Iturria: EUSTAT.
Berezko taula. Hiruhilekoen arteko tasa.
Data: 2021eko iraila.