EUSTATek argitaratutako datuen arabera, eskariari erreparatuz eta iazko hiruhileko berarekin alderatuta,aztertutako partida guztie goraka egin dute. Haien artean, ekipoen ondasunak nabarmendu daitezke.

Eskaintzari dagokionez, aztertutako partida guztiak hasi egin dira aurreko urteko hiruhileko berarekin alderatuta. Industrian eta merkataritza, ostalaritza eta garraioan eman da hazkunde handiena.

EAEko BPGak urtearteko termino positiboan kokatu da, lehenengo aldiz 2019tik.

Iturria: EUSTAT. Berezko taula
Erreferentziako urtea 2015
Data: 2021eko iraila