Euskal Estatistika Institutuak, EUSTATek, argitaratutako azalera handietako salmentaren indizearen datuen arabera, 2021eko bigarren hiruhilabeteko bilakaera positiboa izan da Bizkaian eta EAEn indize orokorrean eta gainerako produktuetan. Elikadura aldiz urtearteko termino negatiboan kokatu da.

Iturria: EUSTAT, behin behineko datuak.
Hiruhilekoaren urtearteko tasa, hileko datuak batuz. 2010ko urtea oinarri hartuz.
Datua: 2021eko iraila.