Euskal Estatistika Erakundeak (Eustat) argitaratutako datuen arabera, Bizkaian eta EAEn Biztanleria langabetuak gora egin du 2020ko laugarren hiruhileko honetan.

Iturria: Eustat, Biztanleria jardueraren arabera sailkatzeko inkesta (BJA), geuk egindako taula.

Azken datua: 2021eko urtarrila.

OHAR METODOLOGIKOA: 2015ean, Eustaten BJAk biztanleria-oinarri berriak hartu zituen. Uneko urteko datuak behin-behinekoak dira, eta aurreko urtekoak berrikusi egin dira, urte horretako urtarrilaren 1eko oinarria duen populazioa eguneratuta