Estatistikako Institutu Nazionalaren datuek erakusten dute langabe kopuruak behera egin duela Autonomia Erkidegoan eta Estatu mailan, baina gora Bizkaian.

Iturria: Estatistika Institutu Nazionala (INE), Biztanleria Aktiboaren Inkesta (BAI)

Azken datua: 2021eko Urtarrila.