Estatistikako Institutu Nazionalak Biztanleria Aktiboaren Inkestako datuetan oinarrituta argitaratutako zifrek erakusten dute Bizkaian, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Estatuan biztanleria okupatuak gora egin duela.

Okupazio tasak behera egin du Bizkaian, gora estatU mailan, eta berdin mantendu da Autonomia Erkidegoan.

Iturria: Estatistikako Institutu Nazionala (INE), Biztanleria Aktiboaren Inkesta (BAI)

Azken datua: 2021eko Urtarrila