EUSTATek, Euskal Estatistika Erakundeak, argitaratutako 2023ko bigarren hiruhilekoko datuek erakusten dutenez, aztertutako sektoreek bilakaera dibergentea izan dute azalera handietako salmentetan Bizkaian eta EAEn.

Oro har, 2023ko bigarren hiruhilekoan, bai Bizkaian, bai EAEn, azalera handietako salmentek hazkunde txikia izan dute.

Iturria: EUSTAT

Data: 2023ko urria