Estatistikako Institutu Nazionalak (INE) argitaratutako datuen arabera, aurreko hiruhilekoaren aldean, jarduera-tasa pixka bat igo da Bizkaian eta EAEn, BJAren datuen arabera.

Jarduera-tasak gora egin du Bizkaian, EAEn eta Estatu osoan, talde demografiko guztietan, sexuaren eta adinaren arabera.

Iturria: INE

Data: 2023ko urria