Estatistikako Institutu Nazionalak (INEk) argitaratu duenez, biztanleria landunaren datuak gora egin du Bizkaian, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Estatuan, EPAren arabera. BJAk adierazten du biztanleria landuna hazi egin dela bai Bizkaian bai EAEn.

EPAk erakusten duen hazkundea BJAk erakusten duena baino handiagoa da, Bizkaiko biztanleria okupatua 492.5 izatetik 518.6 izatera igaro baita.

Iturria: INE

Data: 2023ko urria