Estatistikako Institutu Nazionalak Biztanleria Aktiboaren Inkestako datuetan oinarrituta argitaratutako zifrek erakusten dute Bizkaian eta Euskal Autonomia Erkidegoan biztanleria okupatua pixka bat hazi dela, Estatu osoan gora egitearekin batera.

Bizkaiko eta Euskal Autonomia Erkidegoko enplegu-tasa konstante mantendu da, eta Estatuan hamarren bat igo da aurreko hiruhilekoarekin alderatuta.

Iturria: Eustat, Biztanleria Aktiboaren Inkesta (BAI)

Azken datua: 2020ko Urtarrila.