Estatistikako Institutu Nazionalaren arabera, Biztanleria Aktiboaren Inkestak baieztatzen du datuak jasota daudela bai Bizkaian bai Euskal Autonomia Erkidegoan, eta Estatuan gorakada txiki bat izan dela biztanleria aktiboari eta jarduera-tasari dagokienez.

Iturria: Eustat, Biztanleria Aktiboaren Inkesta (BAI)

Azken datua: 2020ko Urtarrila.