Estatistikako Institutu Nazionalaren datuek erakusten dute langabeen kopuruak behera egin duela Bizkaian eta Euskal Autonomia Erkidegoan, baita Estatuan ere. Hiru lurraldeetako langabezia-tasak mugimendu horiei erantzuten die.

Iturria: Eustat, Biztanleria Aktiboaren Inkesta (BAI)

Azken datua: 2020ko Urtarrila.