Txikizkako Merkataritzaren salmentaren urtearteko tasa, Euskal Estatistika Erakundeak (EUSTAT) argitaratu duenaren arabera, urtearteko termino positiboan kokatu da bai Bizkaian eta bai EAEn. Elikaduraren eta gainerako produktuen joera desberdina, aldiz, nabarmena da.

Iturria: Eustat. Behin behineko datuak 2021.
Azken datua: 2021eko abuztua.