Trafiko Zuzendaritza Nagusiaren datuen arabera, ibilgailuen matrikulazioak gora egin du Bizkaian eta EAEn, urteko lehenengo hiruhilabetean ikusitako jaitsiera alde batera utziz. 2020ko bigarren hiruhilekoarekin alderatuz, matrikulazioek gora egin dute azterturako hiru partidetan.

Iturria: DGT. Berezko taula.
Azken datua: 2021eko Iraila.