Txikizkako Merkataritzaren salmentaren urtearteko tasak, Euskal Estatistika Erakundeak (EUSTAT) argitaratu duenaren arabera, urtearteko termino negatiboetan jarraitzen du bai Bizkaian eta bai EAEn. Salbuespen bakarra EAE mailako gainerako produktuen atalean dago.

Iturria: Eustat. Behin behineko datuak 2021.
Azken datua: 2021eko maiatza.