Estatitiskako Euskak Institutual, EUSTAT-ek, argitaratutako azalera handietako salmentaren indizearen arabera, 2021eko lehen hiruhilabeteko bilakaera positiboa izan da Bizkaian eta EAEn, bai elikadura eta bai gainerako produktuak urtearteko termino positiboan kokatu direlarik.

Iturria: EUSTAT, behin behineko datuak.
Hiruhilekoaren urtearteko tasa, hileko datuak batuz. 2010ko urtea oinarri hartuz.
Datua: 2021eko maiatza.