Eustatek Kiotoko protokoloan kontuan hartzen diren berotegi-efektudun sei gasei dagozkien CO2 tona baliokideen neurketak argitaratu ditu: karbono dioxidoa (CO2); metanoa (CH4); oxido nitrosoa (N2O); hidrofluorokarburoen familia (HFC).

Iturria: Eustat. Egiturazko adierazleak (EAEko Hiri Hondakinen Estatistiketatik jasotako datuak (Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila))

Data: 2020ko urtarrilaren 27a