Estatistikako Institutu Nazionalaren datuen arabera, irailean, Bizkaian eta EAEn KPIren urteko aldakuntza-tasa ez da izan Estatukoa bezain negatiboa.
Elikagaien eta alkoholik gabeko edarien sektorea eragin positiboko taldea da aztertutako hiru lurraldeetan. Etxebizitza, garraioa, komunikabideak, eta aisia eta kultura sektorearen portaera, aldiz, negatiboa da Bizkaian, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Estatuan.


2016ko urtea oinarri.

Iturria: INE

Azken datua: 2020ko iraila