EUSTATek eta INEk emandako datuen arabera, guztizko okupazio-tasak pixka bat gora egin du EAEn eta Bizkaian. HHEak Bizkaiko eta EAEko okupazio-tasan eta Estatuko globaltasunean ere hazkundea erakusten du. Okupazio-tasa orokorraren hazkunde hori bat dator erregistratutako langabeziaren murrizketarekin eta jarduera-tasaren hazkundearekin.

Iturria: Eustat eta INE

Data: 2023ko urria