Euskal Estatistika Erakundeak eta Estatistika Institutu Nazionalak, Eustatek eta INEk, hurrenez hurren, aurreko hiruhilekoaren aldean emandako datuen arabera, jarduera-tasa zertxobait igo da Bizkaian eta EAEn, BJAren datuen arabera. Jarduera-tasaren hazkundea orokorra da.

 

Iturria: Eustat, INE

Data: 2023ko urria