Lehiaren Euskal Agintaritzak “Lankidetza publiko-pribatuko jardunbide egokien dekalogoa” argitaratu du, arlo honetan egon daitezkeen lehiaren arazoei antzeman eta aurrea hartzeko helburuz:

AVC_decalogo_a5_eus