Estatistikako Institutu Nazionalak argitaratutako datuen arabera, BPGaren eskariaren osagaiek urtearteko tasa negatiboetan jarraitzen dute aztertutako partida guztietarako, HHAAetako eta EZMAEDEetako azken kontsumoko gastuan izan ezik. Eskari nazionala nabermendu daiteke, BPGari kontribuzioak negatiboa izaten jarraitzen badu ere, hirugarren hiruhilekoan baino 6 dezima altuagoa delako.

Eskaintzari dagokionez, nabarmentzekoa da lehen sektorearen datu positiboa, urteko lehen hiruhilabetetik tasa negatiboan daramaten beste sektoreekin alderatuz.

BPGaren urtearteko aldakuntza % – 8,5koa izan da, aurreko hiruhilabeteko % – 7,8arekin alderatuz.

Data: 2021eko urtarrila
Iturria: INE