Estatistikako Institutu Nazionalak (EIN) urrian argitaratutako datuen arabera, Bizkaiak, EAEk eta Estatu osoak urte arteko KPIaren % 3.2, % 3.1 eta % 3,1eko aldakuntza-tasa dute, hurrenez hurren. Azpimarratu behar dugu elikagaien sektorea oso eragin-talde esanguratsua dela aztertutako hiru lurraldeetan. Hala ere, etxebizitzaren eta energiaren sektoreak indize negatiboak izaten jarraitzen du.

Iturria: INE

Data: 2024ko urtarrila