Euskal Estatistika Erakundeak eta Estatistika Institutu Nazionalak, Eustatek eta INEk, hurrenez hurren, aurreko hiruhilekoaren aldean emandako datuen arabera, jarduera-tasa pixka bat igo da Bizkaian eta EAEn, BJAren datuen arabera, urteko hirugarren hiruhilekoan. Jarduera-tasaren hazkundea orokorra da, urteko laugarren hiruhilekoan izan ezik, bertan beherakada txiki bat ikusten baita.

Iturria: Eustat, INE

Data: 2023ko urria