Eustatek argitaratutako datuen arabera, aztertutako sektoreek, erauzte-industrial ez ezik, beherakada izan dute aurreko urteko hiruhileko berarekin alderatzu gero. Hala ere, ikus daiteke beherakada orokorra 2020ko bigarren hiruhilabetekoa baino txikiagoa izan dela.

Data: 2021eko otsaila. 2020ko behin-behineko datuak.
Iturria: EUSTAT. Hiruhilekoaren urtearteko tasa, hileroko datuak batuz.