Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Saileko Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritzak argitaratutako datuei erreparatuta, EAEko ekonomiarentzat aurreikusitako urte arteko hazkunde-tasa positiboa da 2021. urterako, bigarren hiruhilabetean maximoetara helduz.

Eskaintzari dagokionez, bigarren hiruhilabetetik aurrera berreskurapena espero bada ere, lehen hiruhilabete honetan tasa negatiboetan mantenduko dira eskaintzako partida gehienak.

Berreskurapena espero da bigarren hiruhilabetetik aurrera, baina ezjakintasuna faktore garrantzitsua izango da, batez ere empresa munduan.

Iturria: : Eusko Jaurlaritza, Ogasun eta Ekonomia Saila. Ekonomia eta Planifikazioa Zuzendaritza
Data: 2020ko abendua; urtearteko tasak