DGTeko datuen arabera, susperraldi joeran jarraitzen du inportatutako ibilgailuen matrikulazio zifrak Bizkaian eta Euskal Autonomia Erkidegoan, aurreko hiruhilekoarekin konparatuz. Ekoizpen nazionala dela eta, hazkundea eman da ibilgailuen matrikulaziotan.

Iturria: DGT. Berezko taula.

Azken datua: 2019ko Ekaina.