Euskal Estatistika Erakundeko, EUSTAT,  datuek tasa baikorra adierazten dute, lurralde bietako adierazle guztietan, bereziki elikadurari dagokionez.

Behin behineko datuak.

Hiruhilekoaren urtearteko tasa,hileko datuak batuz

Iturria : EUSTAT, behin behineko datuak,

2010ko urtea oinarri hartuz

Dato: 2019ko Ekaina