Trafiko Zuzendaritza Nagusiaren datuen arabera, ibilgailuen matrikulazioak berreskurapena erakusten du, lehen hiruhilabetean hasitako beheranzko joera alde batera utziz. Bai Bizkaian eta bai EAEn, 2019ko azken hiruhilabeteetan baino matrikulazio gehiago erregistratu dira.

Iturria: DGT. Berezko taula.
Azken datua: 2020ko Abendua.