Segurantza sozialean altan emandako enpresen kopuruak azkenengo hiruhilekoan beherantz egin du Bizkaian aurreko hiruhilekoarekin alderatuta. Erkidego mailan aldiz, gorakada ageri da.

Iturria: Enplegua eta Segurantza sozialeko ministerioa.
Azken datua: 2020ko abendua. Behin-behineko datuak.