Aurreko urteko hiruhileko bataz-bestekoarekin alderatuta, guztira, gizarte segurantzako afiliazio kopuruak behera egin du Bizkaian eta EAEn, gizonezkoen artean gora egin badu ere. Estatu mailan aldiz, gora egin du aztertutako hiru aldagaietan.

Bizkaiak 2.622 pertsonako galera ageri du eta Euskal Autonomia Erkidegoak 7.233koa. Estatu mailan, afiliazioen kopuruak 271.729 pertsonetan egin du gora.

Iturria: Seguridad Social (Enplegu eta Gizarte Segurantzako Ministerioa). Berezko taula

Azken datua: 2019ko Urria.