EUSTATek argitaratutako azalera handietako salmentaren indizearen arabera, 2020ko hirugarren hiruhilabeteko bilakaera positiboa da Bizkaian eta EAEn. Hala ere, EAEn gainerako produktuetan urtearteako tasa negatiboa dela ikus daiteke.

Hiruhilekoaren urtearteko tasa,hileko datuak batuz

Iturria : EUSTAT, behin behineko datuak,

2010ko urtea oinarri hartuz

Datua: 2020ko Urria.