Datuek erakusten dute ezintasun iraunkor osoagatiko prestazio kontributiboen kopuruak gora egin duela ezintasun iraunkor absolutuagatiko pentsioen jaitsierarekin alderatuta. Adin-talde nagusia 45 eta 66 urte bitartekoa da.

Oharra: ezintasun iraunkor osoko pentsioek ezintasun iraunkor partzialeko pentsioak barne hartzen dituzte

Iturria: Gizarte Segurantzako Institutu Nazionala. Pentsioen estatistika. EIN. Errolda Kontininoaren Estatistika.

Geuk egindako taula

Azken datua: 2019ko azaroa