Aztertutako urteko datuek erakusten dute 2019an DSBEaren titular gehiago zeudela 2018ko datuekin alderatuta, gaitasuna zuten biztanleei dagokienez. Bi aldietan, gizon titularren kopurua emakumeena baino handiagoa da. Desgaitasunik gabeko biztanleen kasuan, behera egin du titularren kopuruak, eta emakumeen kopurua handiagoa da gizonena baino.

Iturria: Gizarte Segurantzako Institutu Nazionala. Pentsioen estatistika. EIN. Errolda kontulariaren estatistika.

Geuk egindako taula

Azken datua: 2019ko iraila