Estatistikako Institutu Nazionalak argitaratutako datuen arabera, BPGaren eskariaren osagaiek susperraldia izan dutela esan daiteke, 2020ko bigarren hiruhirabetearekin alderatuz gero. Hala ere, nabarmentzekoa da urtearteko tasa negatiboa eskarian aztertutako partida guztietarako, HHAAetako azken kontsumoko gastuan izan ezik.

Eskaintzari dagokionez, nabarmentzekoa da lehen sektorearen datu positiboa, jaitsiera jasan duten beste sektoreekin alderatuta, bigarren hiruhilabetean gertatu zen bezalaxe.

BPGaren urtearteko aldakuntza % – 8,7koa izan da, bigarren hiruhilabeteko % – 21,5arekin alderatuz.

Iturria: INE. Guk egindako taula.

Data: 2020ko Urria