Urte arteko termino erlatiboetan, erregistratutako langabezia tasak beherantz egin du Bizkaian, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Estatuan  aurreko urteko hiruhileko berdinarekin alderatuta.

Jaitsierako joera hau nabermenagoa da Estatuan, Bizkaian eta EAEn baino.

Iturria: SEPE. Geuk egindako taula, “Erregistratutako langabezia sexuaren eta adinaren arabera, autonomia-erkidegoen eta probintzien arabera” taulan (SISPE metodologia) jasotako datuetan oinarrituta.

Azken datua: 2020ko Azaroa