Eustat Euskal Estatistika Erakundeak argitaratutako datuen arabera, BPG-a urtearteko maila positiboan kokatu da aztertutako lurralde guztietan. Hazkundea berdintsua da hiru lurraldeetan.

Iturria: EUSTAT hiruhileko datuak. Berezko taula.
Erreferentziako urtea: 2015.
Urtaroko efekturik gabeko datuak.
Data: 2022ko abendua