Eustat Euskal Estatistika Erakundeak argitaratutako datuen arabera, aztertutako lurralde guztietan BPG-ak urtearteko maila negatiboan jarraitzen du. Gainera, Bizkaia izan da eragin handiena bizi iza duen lurraldea.

Erreferentziako urtea: 2015
Iturria: EUSTAT
Azken datua: 2020ko abendua