Biztanleria okupatuaren kopuruak behera egin du Bizkaian eta Euskal Autonomia Erkidegoan, Eustat Euskal Estatistika Erakundeak argitaratutako Biztanleriaren gaineko Inkestaren arabera, aurreko hiruhilekoarekin alderatuta. Halaber, adierazten du Bizkaiko eta EAEko enplegu-tasak behera egin duela aurreko hiruhilekoarekin alderatuta.

Iturria: Eustat, Biztanleria jardueraren arabera sailkatzeko inkesta (BJA), geuk egindako taula.

Azken datua: 2020ko apirila.

OHAR METODOLOGIKOA: 2015ean, Eustaten BJAk biztanleria-oinarri berriak hartu zituen. Uneko urteko datuak behin-behinekoak dira, eta aurreko urtekoak berrikusi egin dira, urte horretako urtarrilaren 1eko oinarria duen populazioa eguneratuta.