Eustatek Biztanleria Jardueraren Arabera sailkatzeko Inkestaren (BJA) bidez argitaratutako adierazleek Euskal Autonomia Erkidegoko eta Bizkaiko biztanleria aktiboaren gorakadari buruzko 2020ko lehen hiruhilekoari buruzko datuak ematen dituzte. Jarduera-tasak ere zertxobait gora egin du Euskadin eta Bizkaian, iturri beraren arabera.

Iturria: Eustat, Biztanleria jardueraren arabera sailkatzeko inkesta (BJA), geuk egindako taula.

Azken datua: 2020ko apirila.

OHAR METODOLOGIKOA: 2015ean, Eustaten BJAk biztanleria-oinarri berriak hartu zituen. Uneko urteko datuak behin-behinekoak dira, eta aurreko urtekoak berrikusi egin dira, urte horretako urtarrilaren 1eko oinarria duen populazioa eguneratuta.