Langabeen kopuruak gora egin du, bai Bizkaian, bai Euskal Autonomia Erkidegoan, Euskal Estatistika Erakundeak argitaratu duenez. Langabezia-tasak apur bat gora egin du bi lurraldeetan aurreko hiruhilekoarekin alderatuta, BJAko datuen arabera. Bestalde, emakume langabetuen kopuru eta tasak behera egin du.

 

Iturria: Eustat, Biztanleria jardueraren arabera sailkatzeko inkesta (BJA), geuk egindako taula.

Azken datua: 2020ko uztaila.

OHAR METODOLOGIKOA: 2015ean, Eustaten BJAk biztanleria-oinarri berriak hartu zituen. Uneko urteko datuak behin-behinekoak dira, eta aurreko urtekoak berrikusi egin dira, urte horretako urtarrilaren 1eko oinarria duen populazioa eguneratuta.