Estatistikako Institutu Nazionalaren datuek erakusten dute langabeen kopuruak gora egin duela Euskal Autonomia Erkidegoan eta Estatuan. Bizkaian, berriz, behera egin du. Hiru lurraldeetako langabezia-tasa mugimendu horien ondorio da.

Iturria: Estatistikako Institutu Nazionala (INE), Biztanleria Aktiboaren Inkesta (BAI)

Azken datua: 2020ko Uztaila.