Euskal Estatistika Institutuak, EUSTATek, argitaratutako azalera handietako salmentaren indizearen datuen arabera, 2021eko bigarren hiruhilabeteko bilakaera positiboa izan da Bizkaian indize orokorrean. EAEn aldiz, indize orokorra negatiboa da.  Elikaduran, lurralde bietan urtearteko termino negatiboak aztertu ditzakegu.

Iturria: EUSTAT, behin behineko datuak.
Hiruhilekoaren urtearteko tasa, hileko datuak batuz. 2010ko urtea oinarri hartuz.
Datua: 2022eko iraila.